Final Sınavlarının Uygulanma Esasları

    

Sınavların Uygulanma Esasları

Etkileri süren COVİD-19 salgını nedeniyle sosyal koşulların henüz hazır olmaması gerekçesiyle, genel sınavların ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinin, yaşanılan bu süreçte öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek uzaktan eğitim çerçevesinde sistem üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Böylece normalleşme sürecinin aşamalarının Üniversitemiz tarafından, öğrencilerimizi tedirgin etmeyecek şekilde sürdürülmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizce belirlenen  "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm programlarda yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar aşağıda sunulmuştur:

 1. Genel Sınavlar (Final) M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 1 Haziran 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Belirtilen tarih aralığında, hangi gün hangi dersin sınavının olacağını gösteren detaylı sınav programı, ilgili akademik birimler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulacaktır. Öğrencilerin sınav programında belirtilen tarihlerde sınavlarını gerçekleştirmelerine izin verilecektir.
 3. Genel Sınavlar, ilgili dersin öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde açık uçlu sorulardan oluşan sınav (yazılı/klasik)  formatında gerçekleştirilecektir.
 4. Dersten sorumlu öğretim elemanı hazırlamış olduğu sınav sorularını, sınavın olacağı gün sınavın başlama saatine yakın bir zaman kala, M-Education Öğrenme Yönetim Sisteminde ilgili dersinin 14. Haftasına, ders içeriklerinin yanı sıra “ödev” şeklinde ekleyecektir*.
 5. Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan sınav, sisteme eklenirken gerekli açıklamalar yapılacak ve öğrencilere duyurulacaktır.
 6. Öğrenciler,  sınav sorularını cevapladıkları evraklarını ilgili dersin sınav programında yer aldığı gün 09:00 ile 23:59 saatleri arasında M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine yükleyeceklerdir*.  Sınavlarını belirtilen saat aralığında ödev şeklinde sisteme yüklemeyen öğrenciler sınava girmedi sayılacaktır.
 7. Öğrencilerin, belirtilen saat aralığının sonlarına kalmalarının yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekecektir.
 8. Öğrencilerin, sınav sorularını veya cevaplarını dağıtması, paylaşması, çoğaltması, yayınlaması v.b. durumların tespit edilmesi sınav ihlali sayılacaktır. Sınav ihlali yaptığı belirlenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 9. Uzaktan eğitim ile yürütülen uygulamalı derslerin genel sınavları, ilgili programın öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde, ödev (performans veya proje ödevi) formatında yapılabilecektir.
 10. Sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavlara ilişkin tüm belgelerin, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca saklanması gerekmektedir.
 11. Bütünleme sınavları, 22 Haziran 2020 ile 28 Haziran 2020 tarihleri arasında (akademik birimler tarafından detaylı sınav programı hazırlanarak) yine M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Bütünleme sınavları da, dersin öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde açık uçlu sorulardan oluşan sınav (yazılı/klasik)  formatında gerçekleştirilecektir.
 12. Mezuniyet sınavları da yine aynı sistem ile 1 Temmuz 2020 ile 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.