Ara Sınavların Uygulanma Esasları

    

Ara Sınavların Uygulanma Esasları

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitimin uzaktan öğretim yolu ile yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda Ölçme ve Değerlendirme işlemleri aşağıda sunulmuştur:

 1. Ara sınavlar (Vize) Moodle (M-Education) sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
 2. Ara sınavlar; test tabanlı (çoktan seçmeli, kısa cevap, eşleştirme, boşluk doldurma vb.), açık uçlu, ödev, proje vb. alternatif değerlendirme yaklaşımlarından biri kullanılarak yapılacaktır.
 3. Dersin sınavının hangi yöntem ile yapılacağına dersten sorumlu öğretim elemanı, ilgili dersin öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde karar verecektir. Dersin öğretim elemanı, sınav yöntemini belirlerken sınavın çevrimiçi veya çevrimdışı olacağına da karar vermeli ve bu durumu sınav programı oluşturulmadan önce birimine ve öğrencilerine bildirmelidir.
 4. Canlı dersler ile çakışmaması için ara sınavların yapılacağı haftalar* UZEM tarafından birimlere bildirilerek, hangi gün hangi dersin sınavının olacağını gösteren detaylı sınav programı, ilgili akademik birimler tarafından hazırlanarak sınavlardan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulacaktır.
 5. Akademik birimler tarafından sınav programı hazırlanırken, sınav günlerinde yoğunluk nedeniyle sistem ile ilgili sorunların oluşmaması için sınavların belirtilen haftalarda farklı günlere yayılmasına ve bir günde en fazla iki dersin sınavı olacak şekilde takvimin ayarlanmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca sınav programı hazırlanırken her bir dersin sınav (çevrimiçi veya çevrimdışı) aralığı 5 (beş) saat olacak şekilde sınav saatlerinin belirlenmesine dikkat edilmelidir.
 6. Çevrimdışı yapılacak sınavlar, Moodle sisteminde ilgili dersin sınav haftasına, dersin öğretim elemanı tarafından ders içeriklerinin yanı sıra “ödev” formatında eklenecektir**.  Öğrenciler sisteme ödev formatında eklenen sınavlarını, dersin öğretim elemanının tercihini dikkate alarak çeşitli dosya türlerinde (DOC, PDF, PPT, JPEG, MP4, vs. ) gerçekleştirebileceklerdir.
 7. Çevrimiçi yapılacak sınavlar ise, Moodle sisteminde ilgili dersin sınav haftasına, dersin öğretim elemanı tarafından ders içeriklerinin yanı sıra “sınav” formatında eklenecektir***.  
 8. Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan sınavlar (çevrimiçi veya çevrimdışı), sisteme eklenirken gerekli açıklamalar yapılacak ve öğrencilere duyurulacaktır.
 9. Sınavlarını sınav programında belirtilen saat aralığında gerçekleştirmeyen öğrenciler sınava girmedi sayılacaktır. Öğrencilerin, belirtilen saat aralığının sonlarına kalmalarının yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekecektir.
 10. Öğrencilerin, sınav sorularını veya cevaplarını dağıtması, paylaşması, çoğaltması, yayınlaması v.b. durumların tespit edilmesi sınav ihlali sayılacaktır. Sınav ihlali yaptığı belirlenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 11. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, senkron derslere öğrencinin katılımı da dikkate alınacaktır. Öğrencilerin derse katılım verileri doğrultusunda öğrencilerin programlarında senkron olarak yapılan ders saatlerinin en az %75’ine katılımının, ara sınav puanlarına katkı oranı %15 olacaktır.
 12. Sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavlara ilişkin tüm belgelerin, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca saklanması gerekmektedir.

 

Ara Sınavların yapılacağı Haftalar

Birim

Vize Haftası

Grup

TMYO

8. Hafta

1. Grup

İİBF

8. Hafta

1. Grup

İletişim Fakültesi

8. Hafta

1. Grup

Güzel Sanatlar Fakültesi

8. Hafta

2. Grup

Mühendislik Fakültesi

8. Hafta

2. Grup

ÇMYO

9. Hafta

2. Grup

PMYO

9. Hafta

2. Grup

Edebiyat Fakültesi

9. Hafta

3. Grup

Sağlık Bilimleri Fakültesi

9. Hafta

3. Grup

Spor Bilimleri Fakültesi

9. Hafta

3. Grup

Su Ürünleri Fakültesi

9. Hafta

3. Grup

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

9.Hafta