2020-2021 Bahar Dönemi Duyurusu Öğretim Elemanları için

     Değerli Öğretim Elemanları, 

 
Üniversitemiz Senatosunun 17 Şubat 2021 tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında, birimler tarafından belirlenen bölüm/programların müfredatında yer alan uygulamalı dersler yüz yüze, bu belirlenen uygulamalı dersler dışındaki tüm dersler ise uzaktan eğitim ile sürdürülecektir. 

Üniversitemizde 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretimin Planlamasına ulaşmak için tıklayınız. 

  • Önlisans ve Lisans Programlarındaki Dersler, bölümlerin belirlediği haftalık ders programı doğrultusunda, sorumlu öğretim elemanı tarafından UZEP üzerinden senkron (eşzamanlı) ve asenkron (eşzamansız) yöntemler birlikte kullanılarak yürütülecektir. 
  • Lisansüstü Programlarındaki Dersler, anabilim dallarının belirlediği haftalık ders programı doğrultusunda, sorumlu öğretim elemanı tarafından üniversitemizin Moodle (M-Education) sistemi üzerinden senkron (eşzamanlı) ve asenkron (eşzamansız) yöntemler birlikte kullanılarak yürütülecektir. 
  • Birimler bünyesinde bulunan bölümlerin haftalık ders programları, senkron ve asenkron dersler için tek bir program olacak şekilde hazırlanarak, birim/ bölüm web sayfalarından öğrencilere duyurulacaktır.   


*Platformlara giriş, canlı derslerin oluşturulması ve eklenmesi, asenkron derslerin yüklenmesi ile ilgili bilgilendirmelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

UZEP kullanımı için tıklayınız.  

Moodle kullanımı için tıklayınız.  


** Ayrıca platformların kullanımı ile ilgili tüm kılavuzlara Uzaktan Eğitim Sistemi Destek Talep Ekranındaki Bilgi Bankası bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Yeni dönemin sağlıklı, verimli ve başarılı geçmesini dileriz…