Lojman Tahsis Komisyon Başkanlığı Komisyon Kararı

    

Lojman Tahsis Komisyonumuz 13/01/2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Alınan Kararlar: Üniversitemiz Aktuluk Yerleşkesi Eski Etap B Blok 5 Nolu 3+1 Lojman Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erdal KUŞ'a Görev Tahsisli olarak tahsis edilmesine;

12/01/2023 tarihli Şube Müdürü Zuhal YETER'in dilekçesine istinaden 09/12/2022 tarihinden itibaren Şube Müdürlüğü kadrosuna atandığından oturmakta olduğu Sıra Tahsisli Aktuluk Yerleşkesi F Blok Zemin Kat 2 Nolu Lojmanın Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12/A maddesi gereğince Görev Tahsisli olarak tahsis edilmesi talebinin Komisyonumuzca uygun görülmesine;

12/01/2023 tarihli Şube Müdürü Mehmet Ali DEMİR'in dilekçesine istinaden 09/12/2022 tarihinden itibaren Şube Müdürlüğü kadrosuna atandığından oturmakta olduğu Hizmet Tahsisli Aktuluk Yerleşkesi H Blok Zemin Kat 1 Nolu Lojmanın Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12/A maddesi gereğince Görev Tahsisli olarak tahsis edilmesi talebinin Komisyonumuzca uygun görülmesine;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Lojman Talep Listesi (İdari)