Munzur Üniversitesi 06.11.2023 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonucu Yedek Adaylardan İstenilen Başvuru Evrakları

    

06 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli personel pozisyonuna başvuru yapan adaylara ait nihai değerlendirme sonucu 06.12.2023 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.


Sözleşmeli pozisyona YEDEK olarak yerleşmeye hak kazanan adayın 22 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvuru yapması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırması olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Başlama Tarihi: 08.07.2024

Başvuru Bitiş Tarihi : 22.07.2024 (Mesai Bitimi)

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Diploma (Aslı ya da Noter Onaylı)

2. 4 Adet Fotoğraf

3. Kimlik Fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (e- Devlet Çıktısı)

5. İkametgâh Belgesi (e-Devlet Çıktısı)

6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) ( e-Devlet Çıktısı)

7. SGK Hizmet Belgesi (Çalışanlar veya çalışmış olanlar için) (e-Devlet çıktısı)

8. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden alınacak)

9. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM Barkotlu Çıktı)