Hizmet Alımı Personellerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişinde İstenecek Belgeler

    

05-09 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sözlü Sınavında başarılı olup Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu personeller için aşağıda gösterilen belgeleri 29 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar çalıştıkları birimlere elden teslim edeceklerdir. Eksik belge verenlerin (Hesap numarası hariç) kadroya geçişleri hakkında ilgili mevzuat gereği işlem yapılacaktır.

Güvenlik Soruşturtması ve Arşiv Araştırması olumsuz olduğu değerlendirilen personeller kadroya geçirilemez, kadroya geçirilmiş olanlar varsa iş sözleşmelerinin ilgili mevzuat uyarınca fesih edilecektir.

İlanen Tebliğ Olunur.

KADROYA GEÇİŞTE İSTENİLECEK BELGELER

1- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

2- Sulh Sözleşmesi Örneği- Örnek - 3

3- Mahkemeye Sunulacak (Mahkemesi olan personeller için) Örnek-1- Feragat Dilekçesi Örneği (Yalnızca yerel mahkemelerde devam eden, ya da Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde görülen davaları olanlar tarafından verilecektir)

4- İcra Müdürlüğüne Sunulacak Örnek-2 Feragat Dilekçesi Örneği ya da İcra Müdürlüğünden alınacak icra dosyasının infaz olduğuna dair belge (Yalnızca İdare aleyhinde icra takibinde bulunanlardan istenecektir)

5- Asgari Geçim İndirimine Esas Aile Durumu Bildirim Formu

6- Mal Bildirimi Formu

7- E-Devletten alınan ikametgâha ilişkin belge

8- Halk Bankası Munzur Üniversitesi Şubesinde açılmış maaş Hesap numarasını gösterir belgenin fotokopisi

9- En son mezun olduğu okulun diploması ve eğer varsa sahip olunan sertifikalar

10--Sağlık Raporu (Akıl Hastalığı Şartı Bulunmamak)

11-Personel Kimlik Talep Formu

* Belgeleri tamamlayanlar çalıştıkları birimlerden temin edecekleri “Bireysel İş Sözleşmelerini” imzalayacaklardır.

Evraklar için indir butonuna tıklayınız

İndir