EKPSS İle Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler

    

Üniversitemize 2018/1 EKPSS ile yerleşen kişilerin atamalarının yapılabilmesi için istenen belgeler:

1. Diploma (Aslı ya da Noter Onaylı)

2. 4 Adet Fotoğraf

3. Kimlik Fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (e- Devlet Çıktısı)

5. İkametgâh Belgesi

6. Nüfus Kayıt Örneği

7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için - Askerlik Şubelerinden Alınacak)

8. SGK Hizmet Belgesi (Çalışanlar veya çalışmış olanlar için)

9. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden alınacak)

10. Lisede Hazırlık Okuduğuna Dair Belge (Varsa)

11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

12. Yerleştiğine Dair İnternet çıktısı.

NOT: Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Web sayfasında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu mevcut olup, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktı alınıp imzalanarak Nüfus Müdürlükleri veya Muhtarlıklardan onaylatılıp resimli bir şekilde Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen evrakların 10.04.2018 – 24.04.2018 tarihleri arasında (Belirtilen Tarihlerde Dahil olmak üzere 15 Gün) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.