Lojman Tahsis Komisyonunun 02/05/2018 Tarihli Kararı

    

Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu 02/05/018 tarih saat 10:00'da toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

"Üniversitemiz Lojman Talep listeleri değerlendirilerek hali hazırda boş bulunan Aktuluk Yerleşkesi C Blok 4 Nolu kalorfierli daire, Lojman Yönergemizin ilgili maddeleri gereğince toplam lojman sayısının %15'i idari personele ayrılır hükmü ile 1 adet Lojman hakkı bulunan  idari personellerimizden puan sıralamasına göre Tekniker Cihan Tunç'a 'Sıra Tahsisli' olarak tahsis edilmesine karar verilmiştir."

İdari Personel Güncel Lojman Talep Listesi