Stratejik Plan Paydaş Anketi

    

Üniversitemizin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Stratejik Plan çalışmalarında kullanılmak üzere Üniversitemiz faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen siz değerli paydaşlarımızın görüş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuza yönelik değerlendirmeleriniz, geleceğe ilişkin stratejik amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde önemli katkı sağlayacaktır.

Ankete katılım sağlamak için tıklayınız.