Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Asil ve Yedek Aday Listesi

    

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı kapsamında Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinde 01 Nisan - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere 53(elliüç) asil, 53(elliüç) yedek öğrenci listesi Rektörlük Makamınca uygun görülmüştür.


KZÖ 2018 2019 Bahar Dönemi Asil ve Yedek Listesi

Asil Adayların Getirmesi Gereken Evraklar