AYEUM Veri Tabanı Üniversitemiz Kullanıcılarının Hizmetine Girmiştir

    

Sosyal, Fen, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerine yönelik online derslerin verildiği AYEUM veri tabanı üniversitemiz kullanıcılarının hizmetine girmiştir.