İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık Muafiyet Sınavı Hakkında

    

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programında okumaya hak kazanan öğrencilerin dikkatine;

Bölümümüze yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin 17.09.2019 (Salı) tarihinde İngilizce hazırlık muafiyet ve yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

Sınava katılmayan öğrenciler doğrudan hazırlık sınıfının en alt yeterlik grubuna (C kuruna) yerleştirilecektir.

Sınav iki oturum halinde yapılacaktır. Oturumlar yazılı olarak uygulanacak olup sözlü sınav uygulanmayacaktır.

İlk oturumun başlama saati 10:00 olup okuma anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi üzerine odaklanılacaktır. Oturumun süresi 120 dakikadır.

İkinci oturum aynı gün saat 14:00 da başlayacak olup dinleme ve yazma becerileri üzerine odaklanacaktır. Oturumun süresi 100 dakikadır.

Her iki oturum da Mühendislik Fakültesi binasında, Mühendislik Fakültesi ikinci kat D-201 ve D-202 İngiliz Dili ve Edebiyatı dersliklerinde yapılacaktır.

Sınavın sonuçları 19.09.2019 (Perşembe) günü açıklanacaktır.

Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alanlar hazırlık eğitiminden muaf olacak ve doğrudan İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programının 1. Sınıfına yerleştirileceklerdir.

Sınavdan 0-49 arası alanlar Hazırlık sınıfının C kuruna; 50-59 arası alanlar B kuruna, ve 60-69 arası alanlar da A kuruna yerleştirileceklerdir.

Devamsızlık neticesinde geçen dönem Hazırlık Sınıfını geçemeyen öğrenciler Muafiyet Sınavına katılamazlar. (Bakınız, MUNZUR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 15. madde, 3. fıkra)

Aşağıdaki öğrenciler “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”na girmelerine gerek olmaksızın zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar:

En az son 3 (üç) yılında İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği kurumlarında eğitim görüp, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayanlar,

“Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”nın yapılacağı tarih itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen yurtiçinde veya yurtdışında yapılan merkezi İngilizce sınavlarında belirtilen eşdeğer puanlarla başarılı olanlar,

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun Zorunlu veya İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlamış veya İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olanlar.

“Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi*

Munzur Üniversitesi Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 70-100 (M-Muaf)

YDS & E-YDS 70-100

CBT Computer Based TOEFL 221-300

IBT Internet Based TOEFL 84-120

PBT Paper Based TOEFL 561-677

IELTS** International English Language Testing System 5,50-9,00

FCE First Certificate in English C-A

CAE Certificate in Advanced English B-A

CPE Certificate of Proficiency in English C-A

Bu çizelgede bulunmayan ancak Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilikleri kabul edilen sınavlar için, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği eşdeğerlilik çizelgeleri esas alınır.

** IELTS toplam sınav sonucudur.

Belirtilen koşul/koşulları sağlayan öğrenciler, durumlarını kanıtlayan ve 3 (üç) yıldan eski olmayan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olmak istediklerini ve gerekli koşulları sağladıklarını belirten bir dilekçe ile en geç Güz yarıyılında Yabancı Diller Bölümü’nün ilan edeceği “Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı” tarihine (17.09.2019 öncesine) kadar Yabancı Diller Bölümü’ne teslim ederek başvuru yapmakla yükümlüdürler.

Öğrencilerin mağdur olmaması için, Üniversite, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Yabancı Diller Bölümü web sayfalarını takip etmeleri önemle rica olunur.

Öğrencilerimize başarılar diler, Munzur Üniversitesi'nin bir parçası olmalarından dolayı duyduğumuz mutluluğu belirtmek isteriz.