2019 Yılı II. Dönem BAP Proje Başvuru Duyurusu

    

2019 Yılı 2. Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 01 Ekim 2019 Tarihinde Başlayacaktır.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine yapılacak olan;

- Bireysel Araştırma Projesi

- Grup Araştırma Projesi

- Katılımlı Araştırma Projesi

- Lisansüstü Tez Projeleri

      - Doktora Projesi

      - Yüksek Lisans Projesi

- Güdümlü Araştırma Projesi

- Altyapı Projesi

- Destek Projesi

- Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi

başvuruları, 01 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31 Ekim 2019 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen “Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

 * Üniversitemiz Senato’sunun, 27/06/2019 tarihli ve 2018-2019/20.05 sayılı toplantısında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin, Bireysel Araştırma Projeleri, Grup Araştırma Projeleri, Katılımlı Araştırma Projeleri, Doktora ve Münferit Diğer Projelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için ön koşul olarak önce TÜBİTAK’a sunulması, Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmemesi durumunda desteklenmediğine dair belgenin BAP Birimine sunularak değerlendirilmeye alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. Proje başvurusu yapacak öğretim elemanlarının alınan senato kararını dikkate alması gerekmektedir.

 * Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesinden faydalanabilmek için Araştırmacılar öncelikle, Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) başvuru yaparak çalışmanın ticarileşebilecek fikri mülkiyet potansiyeli bulunduğuna ve BAP Koordinasyon Birimine destek başvurusu yapılmasının uygun olduğuna dair bir yazı temin etmelidir.

Proje başvuruları, MÜNİBAP Koordinasyon Birimine ait web sayfasındaki bap.munzur.edu.tr adresindeki BAP otomasyon sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru, için gerekli tüm form ve belgeler (Otomasyon sisteminde belirtilen) sisteme yüklenip birer çıktısı onaylı olarak BAP birimine teslim edilecektir.

- Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi için tıklayınız.

2019 Yılı proje başvuru limitleri aşağıda belirtilen şekilde olup, proje başvurusu yapacak öğretim elemanları bütçe planını, limitler doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir. Limit üstü proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Münferit Projeler:

- Bireysel Araştırma Projesi 20.000,00 TL (KDV Dahil)

- Grup Araştırma Projesi 20.000,00 TL (KDV Dahil)

Katılımlı Araştırma Projesi, Güdümlü Araştırma Projesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi, Altyapı Projesi, Destek Projesi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesine ait destek üst limitleri belirlenmediğinden, Belirtilen projelere ait limitler Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi kapsamında belirtilen tanımlamalara göre ve BAP Komisyon kararına bağlıdır.

Lisansüstü Tez Projeleri

- Doktora Projesi 20.000,00 TL (KDV Dahil)

- Yüksek Lisans Projesi 13.000,00 TL (KDV Dahil)

Not: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 23.12.2016 tarih ve 06 sayılı kararıyla Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanmasında Sağlanabilecek Destek Tutarının (Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanı hariç) 500,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Alınan Karar Gereği Proje Başvurusunda Bulunacak Proje Yürütücüleri Kırtasiye Giderlerini Bütçelerinde Belirlenen Limit Doğrultusunda Planlamaları Gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular işleme alınmayıp, bir sonraki başvuru döneminde değerlendirmeye alınacaktır. Öğretim elemanlarına önemle duyurulur.

BAP Koordinatörlüğü