Üniversitemizin İlgili Birimlerine Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elemanlarıdan İstenilen Belgeler

    

1. İlanda belirtilen mezuniyet alanlarına göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora Diplomaları veya öğrenci belgeleri (Diplomaların Aslı veya Noter Onaylı Suretleri) (Yabancı Diplomaların YÖK Denklik Belgesi)

2. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti

3. 4 Adet Fotoğraf

4. Kimlik Fotokopisi

5. Adli Sicil Kaydı (e- Devlet Çıktısı)

6. İkametgâh Belgesi (e- Devlet Çıktısı)

7. Nüfus Kayıt Örneği (e- Devlet Çıktısı)

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için - E- Devlet Çıktısı)

9. SGK Hizmet Belgesi (Çalışanlar veya çalışmış olanlar için)

10. Deneyim Belgesi (İstenen kadrolar için - Çalışılan Kurumlardan Resmi Yazı Alınacak)

11. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden alınacak)

12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

13. Yabancı Dil Belgesi

14. ALES Belgesi

NOT: Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Web sayfasında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu mevcut olup, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktı alınıp imzalanarak resimli bir şekilde Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen evrakların 08.10.2019 – 22.10.2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.