Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Puan Listesi

    

23.09.2019 - 07.10.2019 tarihleri arasında başvuruları alınan 2019 Dönemi, 2019-1TR01-KA103-062247 proje nolu Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında yabancı dil sınav puanlarının %50’sinin ve genel not ortalamalarının %50’sinin toplamı alınarak yapılmış olan öğrenim ve staj hareketliliği puan listeleri ekte ilan edilmiştir. Puanlama ile ilgili bilgiler ve öğrenci seçimi ile ilgili diğer bilgi ve kurallar ekte sunulan 22.10.2019 tarihli Tutanakta yer almaktadır.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan 2019 Dönemi, 2019-1-TR01-KA103-062247 proje nolu Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında yapılan sözleşmedeki bütçe göz önüne alınarak puan listesi sıralaması doğrultusunda öğrenciler faaliyetten yararlanmaya hak kazanacaktır. Söz konusu bütçe Üniversitemize tahsis edilene kadar tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Aday öğrencilerle Koordinatörlüğümüz iletişime geçecektir.


Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği faaliyetinden feragat etmek isteyen öğrencilerin, feragat dilekçelerini ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak adına web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur.

Munzur Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü


24 Ekim 2019 Tarihli Tutanak

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Puan Listesi

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Puan Listesi 

Feragatname