04 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete'de Yayımlanan Akademik Personel İlanı

    

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 04 Kasım 2019 Tarihli ve 30938 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan ilan için tıklayınız.