Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden Güdümlü Araştırma Projesi Duyurusu

    

Üniversitemiz BAP Yönergesi’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen “Güdümlü Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerine ve doktora, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacılara, ülkemizin ve üniversitemizin bilimsel (patent veya mülkiyet hakları dâhil) teknolojik, sosyal, eğitim-öğretim ve kültürel alt yapısını güçlendirmek ya da şehrimizin doğal ve tarihi çevresini koruyup geliştirmeye yönelik, Rektörlük tarafından önerilen araştırma projeleridir. Bu tür projeler için bir bütçe limiti belirlenmez. Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçlerine tabi değildir.” proje türünde 20 Kasım - 4 Aralık 2019 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında proje başvuruları alınacaktır. Güdümlü Araştırma Projeleri başvurularına KDV Dahil 70.000,00 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Proje başvuruları, MÜNİBAP Koordinasyon Birimine ait web sayfasındaki bap.munzur.edu.tr adresindeki BAP otomasyon sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

1) Proje süresi en fazla 36 aydır.

2) Bu tür projeler için bütçe limiti belirlenmez. Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme sürecine tabi değildir.

3) Rektörlük Ön Onayı alınmak suretiyle birimlerden gelen proje başvuruları BAP Komisyonunun değerlendirmesine sunulacaktır.

Başvuru Yapılırken İzlenecek Aşamalar Aşağıda Belirtilmiştir:

a. @munzur.edu.tr e-mail uzantılı kullanıcı adı ve şifresi ile otomasyona giriş yapılır.

b. Proje başvuru formu ve ekleri doldurulur.

c. Başvuru formu, başvuru ekleri ve Rektörlük onayı alındıktan sonra bir üst yazı ile  EBYS üzerinden Anabilim Dalı/Bölüm Başkanlığına e-imza atılarak gönderilir.

ç. Anabilim Dalı/Bölüm Başkanlığı ilgili proje ve eklerini bir üst yazı ile ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe gönderir.

d. Dekanlık/Müdürlük proje başvuru ve eklerini bir üst yazı ile Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne gönderir.

e. BAP Otomasyon sisteminden oluşturulan proje başvurusuna ilişkin tüm evrakların çıktıları birer nüsha ve ıslak imzalı olarak Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne elden teslim edilmelidir.

f. Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne gelen proje ve ekleri ön incelemeden geçirildikten sonra herhangi bir eksiklik tespit etmediği proje ve eklerini Bap Komisyonu'na sunar ve Komisyon proje hakkında nihai kararı verir.