31.12.2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucuna Yapılan İtiraz Sonucu Yenilenecek Sınav İlanı

    

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alım sınavı ön değerlendirme işlemi ile, 24.01.2019 tarihli giriş sınavı ve atama işlemlerinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan dava sonucunda, Erzincan İdare Mahkemesinin 2019/246 Esas ve 2019/1645 nolu kararı gereğince sınavın yenilenmesine karar verilmiş olup, yenilenecek olan sınav 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 13.00'de Tunceli/Merkez Aktuluk Kampüsü Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1. Kat Türk Dili ve Edebiyatı 1 no'lu dersliğinde yapılacaktır. Yenilenen Ön Değerlendirme Sonucu için indir butonunu tıklayınız.




İndir