31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

    

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi, ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru şartlarını içeren Resmi Gazete ilanı için tıklayınız.