Derece Talepleri Hakkında

    

Üniversitemiz İdari ve Akademik birimlerinde görev yapan İdari Personellerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesinin b ve c fıkraları uyarınca kadrolarının bulundukları unvanların 1., 2., 3., 4. dereceli kadrolarına dilekçe ile atanma talebinde bulunmuşlardır. Üniversitemizde belirtilen derecelerdeki (1., 2., 3., 4.) boş kadro durumu dikkate alınarak, personel talepleri ilgili kanunun maddesinin belirtilen fıkraları uyarınca incelenmiştir. Şartları taşıyan personellerin isim listesi için indir butonunu tıklayınız. 

1., 2., 3., 4. dereceli kadrolarına atanma talepleri hususunda;

1-Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında derece talebinde bulunan personellerin talepleri belirtilen derecelerde kadro bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2-Şube Müdürlüğü kadrosunda 1. Derece ve Teknisyen kadrosunda 3. ve 4. derece talebinde bulunan personellerin sayısı mevcut boş kadro sayısından az olduğu için atama işlemleri yapılacaktır.

3-Bilgisayar İşletmeni kadrosunda derece talebinde bulunan personellerin talepleri belirtilen derecelerde boş kadro bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

4-Şef kadrosunda derece talebinde bulunan ve şartları taşıyan personellerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu için; 20.01.2021 tarihi ve Saat:13:30’da Üniversitemiz Senato Odasında yapılacak olan kuru çekimi sonucu hak kazanan personellerin atamaları yapılacaktır.

5- Tekniker kadrosunda 3. ve 4. derece talebinde bulunan personel sayısı boş kadro sayısından az olduğu için atama işlemleri yapılacaktır.

6-Tekniker kadrosunda 1. derece talebinde bulunan ve şartları taşıyan personellerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu için; 20.01.2021 tarihi ve Saat:14:00’da Üniversitemiz Senato Odasında yapılacak olan kuru çekimi sonucu hak kazanan personellerin atamaları yapılacaktır.

NOT-1: Kuraya katılacak personellerin kura çekiminin yapılacağı yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

NOT-2: Teknisyen ve Şef kadrolarında 1. ve 2. derece talebi olan personellerin talepleri belirtilen kadrolarda düşebilecekleri kadro derecesi 3. derece son olduğu için ilgililerin talepleri dikkate alınmamıştır.

İndir