31.12.2020 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Rektörlük/Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Kadrosu Hakkında

    

Üniversitemiz akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere 31.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Rektörlük/Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü öğretim görevlisi kadrosuna başvuru yapan Y.... A....'ın Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Ön Değerlendirme Komisyonunun başvuru evraklarını incelemesi sonucunda başvuru evrakları ile ilan şartlarının uyuşmadığı tespit edilmiş olup, başvurusu geçersiz sayılmıştır.