Yüz Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitime İlişkin 28/04/2021 Tarihli Duyuru Güncellemesi

    

Üniversitemiz Senatosunun 27 Nisan 2021 tarihli toplantısında, 27 Nisan 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitimlerin sonlandırılarak, lisans ve lisansüstü öğrenim düzeylerinde dijital ortamda uzaktan eğitime geçilmesinin uygun olduğuna ve tüm sınavların dijital ortamda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.