Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Yedek Adaylar Listesi

    

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim bölümü asil kayıtlar tamamlanmıştır. Kesin kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptırmayan aday sayısı 9 kişi olup kayıt yapmayan adaylar yerine Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar 13-14 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt yaptıracaktır. Daha sonra ise kayda gelmeyen öğrenci yerine sırası ile öğrenci alımı yapılacaktır. Yedek kayıt haklarını kazanan tüm adaylar ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yedek kayıt haklarını kazanan aday listesi için tıklayınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

• Lise Diploması ve Fotokopisi

• ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı,

• Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

• Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır)

• İki adet vesikalık fotoğraf

NOT:

1- Bir Yükseköğretim kurumunda iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

2- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.