Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Duyurusu

    

01 Kasım – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 126 öğrencinin 2 ay süreyle çalışmasına ilişkin:

1) Öğrenciler, 01-08 Ekim 2021 tarihleri arasında akademik birimlerine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

2) Akademik birimlerce kurulan komisyon tarafından maddi gelir düzeyi düşük ve başarılı olan öğrencileri seçip, kura yöntemiyle asil ve yedek öğrenciler belirlenecektir.

3) Belirlenen isimler 15 Ekim 2021 tarihinde akademik birimlerden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilecektir.

4) 18 Ekim 2021 tarihinde asıl ve yedek listeler web sayfasında duyurulacaktır.

5) 20 Ekim 2021 tarihine kadar asıl olarak çıkan öğrencilerin evraklarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.