Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Sonuçları Yedek Liste

    

Munzur Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesinde 05-11 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan Özel Yetenek Sınavı asil kayıtlar tamamlanmıştır. Kesin kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptırmayan aday sayısı;

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Erkek 8 kişi,

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kadın 9 kişi,

Spor Yöneticiliği Bölümü Erkek 6 kişi,

Spor Yöneticiliği Bölümü Kadın 6 kişi,

Rekreasyon Bölümü Erkek 5 kişi,

Rekreasyon Bölümü Kadın 7 kişidir.

Kayıt yapmayan adaylar yerine 2 katı kadar yedek aday listesi ilan edilmiş olup adaylar 23-27 Eylül 2022 tarihleri arasında kayıt yapabileceklerdir. Asil kayda gelmeyen öğrencilerin yerine ilan edilen yedek listedeki sıralamaya göre öğrenci alımı yapılacaktır. Yedek kayıt haklarını kazanan adayların kayıt yapabilmeleri için ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

1. Yedek Adayların Kayıtları 23-27 Eylül 2022

. Lise Diploması Aslı ve Fotokopisi(e-Devletten alınacak mezuniyet belgesi kabul edilir.)

. ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır).

. İki Adet Fotoğraf


Antrenörlük Eğitimi Bölümü Erkek Yedek Adaylar

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kadın Yedek Adaylar

Rekreasyon Bölümü Erkek Yedek Adaylar

Rekreasyon Bölümü Kadın Yedek Adaylar

Spor Yöneticiliği Bölümü Erkek Yedek Adaylar

Spor Yöneticiliği Bölümü Kadın Yedek AdaylarÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

1- Bir Yükseköğretim kurumunda iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

2- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.