Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı (Tarih Değişikliği)

    

Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” hakkında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Merkez içerisinde Yerbilimleri, Kimya, Metalurji ve Jeopolitik başlıkları altında çalışma gruplarının oluşturulması planlanmaktadır.

Bu sayede NTE’lerin jeolojik oluşum modelleri, cevherin kimyasal yöntemlerle zenginleştirilmesi, metalürjik çalışmalarda kullanılması ve uluslararası ilişkilerdeki stratejik önemi üzerine rasyonel politikaların geliştirilmesi konularında Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu nedenle üniversitemizde görev yapan ve yukarıdaki çalışma grupları doğrultusunda katkı koyabilecek yerbilimleri, kimya, ve jeopolitik konularında çalışan araştırmacıların 07.02.2019 (Perşembe) tarihinde saat 13.30’da Tunceli Meslek Yüksekokulu çok amaçlı konferans salonunda düzenlenecek olan tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katılımı özellikle önem arz etmektedir. Toplantının katılımı konuya ilgi duyan tüm akademik ve idari personelimiz için açıktır.

Düzenlenecek toplantıda Merkezin amaçları, çalışma grupları, yapılması planlanan faaliyetler ve gelecek projeksiyonu tartışılacaktır.