YÖNETİM KURULU


 Öğretim Üyesi  Merkez Müdürü  Yönetim Kurulu Başkanı

 Öğretim Elemanı  Merkez Müdür Yardımcısı  Üye

 Öğretim Elemanı  Merkez Müdür Yardımcısı  Üye

 Öğretim Elemanı   -   Üye

 Öğretim Elemanı   -   Üye

 Öğretim Elemanı   -   Üye