Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri Hk. (2019-2020 Güz)

    

*** Enstitümüz Anabilim Dallarının tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrencilerimizin ders kayıtlarını yapabilmeleri için katkı payı öğrenim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen IBAN Numarasına yapılması ve  ilgili banka dekontlarını Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

BAN Numarası: TR49 0001 5001 5800 7296 8094 13

Miktar: 2.250 TL (İş Sağlığı ve Güvenliği)


Ders Kayıt: 09/09/2019 - 23/09/2019


*** 07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar dikkate alınarak program süreleri sonunda mezun olamayan Enstitümüz Anabilim Dallarında öğrenim gören Lisansüstü Program öğrencilerinin 7. Yarıyıldan itibaren aşağıda belirtilen hesap numarasına belirtilen miktarda katkı payı yatırmaları ve ilgili banka dekontlarını Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Hesap No / IBAN: T.C. Vakıflar Bankası TR49 0001 5001 5800 7296 8094 13

Miktar: 129 TL

Katkı Payı Ödeme Tarihi: 09/09/2019 - 23/09/2019