BİLGİ EDİNME BİRİMİ


Bilgi Edinme Hakkında
 24.10.2003 Tarih ve 25269 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kurumumuza başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararına sunmak amacıyla Üniversitemizce bilgi edinme bölümü oluşturulmuştur.
 Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
 Başvuru Şekilleri Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesindeki başvurular kamu kurumlarına dört şekilde yapılabilir.
>>Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe,
 >>Okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe,
>>E-mail
 >>Faks
İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir.
Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır.
Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.
Yazılı Başvuru Formu (Gerçek Kişiler İçin)
Yazılı Başvuru Formu (Tüzel Kişiler İçin)
 Kanun ve Yönetmelikler