Galeri Faydalı Linkler

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’nın misyonu bir yapının nasıl inşa edileceğinin, tasarımın uygulama aşamasıyla hayata geçirilip kullanıcılara sunulması sürecine dair eğitimin öğrencilere lisans düzeyinde verilen zorunlu ve seçmeli aktarılmasıdır. Bu kapsamda lisans programımızda temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar, merdivenler gibi temel yapı elemanları ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Öğrencilere mimari bir tasarımdan beklenen mekân içerisindeki görsel, akustik ve ısısal konforları sağlayabilecek mimari ortamları oluşturmaları amacıyla gerekli kazanımları sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca yapım sistemlerinin öğrencilere aktarılması kapsamında mukavemet ve statik dersleri de verilmekte olup uygulamaya yönelik çalışmalar da yaptırılmaktadır.

Bu kapsamda fakültemizde 2020 yılında Yapı Bilgisi Anabilim Dalı kurulmuştur. Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’nda 1 Profesör, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi mevcuttur.