FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


 Prof. Dr.  Ali KARADOĞAN  Başkan

 Prof. Dr.  Murat Cem DEMİR  Üye

 Prof. Dr.  Numan YILDIRIM  Üye

 Prof. Dr.  Ali KARADOĞAN  Üye

 Doç. Dr.  Hatice ÇOBAN KENEŞ  Üye

 Doç. Dr.  Celal HAYIR  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Kemal DENİZ  Üye