BİLGİ / BELGE

* İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Bilirkişi Hakem Yönergesi | İndir
* Munzur Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Çalışma Yönergesi | İndir