BİLGİ / BELGE

* İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Bilirkişi Hakem Yönergesi | İndir
* İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Çalışma Yönergesi | İndir
* Arastirmaya Gönülü Katilim Formu Sablonu | İndir
* İnsan Arastirmalari Etik Kurulu Basvuru Kontrol Listesi | İndir
* Değerlendirme Formu | İndir
* İnsan Arastirmalari Etik Kurulu Basvuru Formu | İndir
* Onam Formu | İndir