HAKKIMIZDA

Misyonumuz

Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürürlükteki mevzuatın hükümleri doğrultusunda, hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitliği ve adalete uygun olarak yürütebilmeleri için her türlü hukuki ilişki ve ihtilafların Üniversitemizin menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmak, Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde hak ve menfaatlerini savunmak,  tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmaktır. 

 

Vizyonumuz

Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete ve evrensel normlara uygun olarak tesis edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmaları teşkil ederek, sağlamaktır.
Tarihçe


Üniversitemiz, 28.03.1983 ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na dayanılarak 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Kanun'a eklenen 102. maddeyle kurulmuştur.