BİLGİ / BELGE

* Munzur Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi | İndir
* 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | İndir
* İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği | İndir
* Munzur Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu | İndir
* Acil Durum Ekipleri Listesi (Kasım 2019) | İndir