Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

    

1- Dilekçe.

2- Eksiksiz doldurulmuş 2 Nüsha "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu ve Taahütname" ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

3- Deney hayvanı ile işlem yapacak bütün araştırmacıların Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasının (Tez çalışmalarında öğrenciye ait olmalıdır) fotokopisi.

4- Çalışma ile ilgili 2 Literatür (en az biri metodoloji ile ilgili olmalıdır)

5- Çalışma çiftlik hayvanları üzerinde yapılıyorsa ilgili Kurum/Kuruluş/Çiftlik ve Bakanlık izin belgeleri ile araştırmada görevli Veteriner hekimin diploma fotokopisi.

NOT: Doldurulan başvuru formunu elektronik ortamda “MS Word” formatında MUHADYEK e-posta adresine de gönderilecektir.