HAKKIMIZDA

Araştırmalarda canlı (vertebralı) hayvan kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınılması etik olduğu kadar insancıl davranışın bir gereğidir. Bunun yanında deney hayvanı kullanımının da kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Araştırmalarda deney hayvanlarının maruz kalacağı işlemlerin etik sınırları içerisinde olması insani yaklaşımın bir gereğidir. Bu konuda hem araştırmacıların hem de kurumların duyarlılık göstermesi gerekmektedir. Ülkemizdeki deney hayvanları kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler ve gerekse ulusal ve uluslararası yayın yapma kuralları araştırıcıların uyması gereken asgari insani koşulların sağlanmasını gerekli kılmaktadır.

Hayvan deneyleri etik ilkeleri dikkate alındığında, ancak aşağıdaki amaçların bir veya birkaçının geçerli olması durumunda hayvanlar üzerinde deney yapılabilir. Bunlar:

1. İnsanları ve hayvanları hastalıklardan koruma ile hastalıkların tanı ve tedavisini geliştirme yöntemlerinin araştırılması,

2. İnsanlarda ve hayvanlarda normal fizyolojik mekanizmaların ve patolojilerinin araştırılması

3. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,

4. Bilimsel araştırma,

5. Eğitim, öğretim

6. Adli soruşturma (toksikolojik vb. araştırma)

Deney işlemlerinin uygunluğuna, kullanılan hayvanların türlerine ve gerekli hayvan sayısına özen gösterilmelidir. Sadece yasal olarak meşru olan hayvanlar laboratuvar ortamında kullanılmalı, bu hayvanların barındırılması ve kullanımı yasalara, mevzuata ve uluslararası etik kurallara uygun olmalıdır. Araştırma ve eğitim amaçlı kullanılan hayvanların her türlü yaşam konforları sağlanmalı, uygun şekilde barındırılmalı ve sağlıklı bir çevrede tutulmalıdırlar.