HAKKIMIZDA

GENEL SEKRETERLİK

 

  • Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
  • Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasında Rektöre karşı sorumludur.
  • Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli ve düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve sağlanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
  • Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.