BİLGİ / BELGE

2017 Güncel Telefon Rehberi İndir
* Sağlık | İndir
* Spor Salonu Kullanma Talimatı | İndir
* Hizmet Standartları | İndir
* Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi | İndir
* Munzur Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönergesi 2021 | İndir
* Yemek Bursu Başvuru Formu | İndir
* Yemek Bursu Değerlendirme Formu | İndir
* Munzur Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi | İndir
* Organizasyon Şeması | İndir
* Faaliyet Raporu 2023 | İndir
* Kongre Kültür Merkezi Talep Başvuru Formu | İndir