2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları Uygulanma Esasları

    

Ara Sınavların Uygulanma Esasları

 1. Bahar yarıyılı için yüz yüze yapılmasına karar verilen derslerin sınavları yüz yüze, diğer tüm derslerin sınavları ise uzaktan eğitim platformları üzerinden gerçekleştirilecektir.
 2. Uzaktan öğretim yolu ile yürütülen Önlisans ve Lisans Programlarındaki Derslerin sınavları, bölümlerin belirlediği sınav programı doğrultusunda UZEP üzerinden, Lisansüstü Programlardaki Derslerin sınavları ise, anabilim dallarının belirlediği sınav programı doğrultusunda, üniversitemizin Moodle (M-Education) sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
 3. Ara sınavlar, Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde 8. Haftayı kapsayan 12 Nisan 2021 ile 18 Nisan 2021 tarih aralığında yapılacaktır.
 4. Sınavlar; test tabanlı (çoktan seçmeli, kısa cevap, eşleştirme, doğru/yanlış, boşluk doldurma vb.), açık uçlu, ödev, proje vb. alternatif değerlendirme yaklaşımlarından biri kullanılarak yapılacaktır.
 5. Dersin sınavının hangi yöntem ile yapılacağına dersten sorumlu öğretim elemanı, ilgili dersin öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde karar verecektir. Dersin öğretim elemanı tarafından sınav yöntemi belirlenirken sınavın çevrimiçi veya çevrimdışı olacağına da karar verilerek sınav programı oluşturulmadan önce öğrencilere duyurulmalıdır.
 6. Belirtilen tarih aralığında hangi gün hangi dersin sınavının olacağını gösteren detaylı sınav programı, ilgili akademik birimler tarafından hazırlanarak sınavlardan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulacaktır.
 7. Akademik birimler tarafından sınav programı hazırlanırken, sınav günlerinde yoğunluk nedeniyle sistem ile ilgili sorunların oluşmaması için sınavların belirtilen sınav tarih aralığının her bir gününe yayılmasına ve bir günde en fazla iki dersin sınavı olacak şekilde takvimin ayarlanmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca sınav programlarında her bir dersin sınav (çevrimiçi veya çevrimdışı) saatinin 08:00’da başlayıp 20:00’da bitecek şekilde düzenlemesi yapılmalıdır.   
 8. Sınav programındaki zaman aralığı (08:00-20:00) değiştirilmeden çevrimiçi sınavlar için öğrencilere verilecek süre, sınavın kapsamı ve detayları göz önünde bulundurularak dersin öğretim elemanı tarafından belirlenmelidir.
 9. Sınavlar (çevrimiçi ve çevrimdışı), dersin öğretim elemanı tarafından en geç 11 Nisan 2021 saat 24:00’a kadar platformlara yüklenmelidir.  
 10. Çevrimdışı yapılacak sınavlar, platformda ilgili dersin sınav haftasına, dersin öğretim elemanı tarafından ders içeriklerinin yanı sıra “ödev” formatında eklenecektir. Öğrenciler sisteme ödev formatında eklenen sınavlarını, dersin öğretim elemanının tercihini dikkate alarak word, pdf, resim dosya türlerinde (DOC, PDF, JPEG, MP4) gerçekleştirebileceklerdir. Ancak öğretim elemanları öğrencilerinden ödev yüklerken yüksek boyutlu dosyalarını sıkıştırmaları (zip formatı) gerektiğini belirtmelidirler.
 11. Çevrimiçi yapılacak sınavlar ise, ilgili platformda ilgili dersin sınav haftasına, dersin öğretim elemanı tarafından ders içeriklerinin yanı sıra “sınav” formatında eklenecektir.
 12. Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan sınavlar (çevrimiçi veya çevrimdışı), sisteme eklenirken gerekli açıklamalar yapılacak ve öğrencilere duyurulacaktır.
 13. Sınavlarını sınav programında belirtilen saat aralığında gerçekleştirmeyen öğrenciler sınava girmedi sayılacaktır. Öğrencilerin, belirtilen saat aralığının sonlarına kalmalarının yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekecektir.
 14. Öğrencilerin, sınav sorularını veya cevaplarını dağıtması, paylaşması, çoğaltması, yayınlaması v.b. durumların tespit edilmesi sınav ihlali sayılacaktır. Sınav ihlali yaptığı belirlenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 15. Sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavlara ilişkin tüm belgelerin, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca ilgili dersin öğretim elemanı tarafından saklanması gerekmektedir.