Munzur Üniversitesi Eğitim Politikası

Munzur Üniversitesi olarak çağın gereği olan sürdürülebilir eğitim faaliyetlerinin her alanda geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Üniversitemizin bütün bileşenlerinin iç ve dış paydaşlarının katkı ve katılımları ile geleceğimize ve eğitim-öğretim faaliyetlerimize yön veriyoruz. Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olarak öğrencilerimizi girişimci, problem çözme becerisine ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler olarak yetişmeleri yönünde destekliyoruz.

Munzur Üniversitesi Uzaktan Eğitim Politikası

Üniversitemizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda ve eğitim politikası çerçevesinde geleceğin teknolojik ve sürdürülebilir eğitim uygulamalarını takip ederek öğrencilerimiz için eğitim ve öğretim faaliyetlerini, gelişen dijital teknolojiye dayalı olarak gerçekleştirmek temel politikamızdır. Bu kapsamda;

> Uzaktan eğitim süreçlerinde dijital öğrenme ortamlarının sunularak öğrencilerimiz için eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

> Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) aracılığı ile tüm akademik birimlerde uzaktan eğitim faaliyetlerinin planlamasının ve yürütülmesinin sağlanması,

> Uzaktan eğitim faaliyetleri için tüm birimlerimizde sanal sınıf uygulamalarının sürekliliğinin ve etkililiğinin yükseltilmesi,

> Uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili rehberlik çalışmalarının yürütülmesi,

> Uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci ve akademisyenler için ulaşılabilir, etik ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,

> Uzaktan eğitim için gerekli olan teknolojik alt yapı ve personel desteğinin sürekliliğinin sağlanması,

> Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin geliştirilerek çeşitlendirilmesi,

> Uzaktan eğitim sürecinde ders içeriklerinin ve sanal kütüphane olanaklarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.