2022-2023 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Sistemine ilişkin bilgilendirme

    

Dönemin üçüncü haftasından itibaren Uzaktan Öğretim Yöntemi ile yapılacak dersler için kullanılacak Uzaktan Eğitim Sistemine ilişkin bilgilendirme;

  • Uzaktan eğitim dersleri Üniversitemiz Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden yürütülecektir. ÜBYS ile Uzaktan Eğitim Sistemi birbiriyle bütünleşik hale getirilmiştir.
  •  Öğretim elemanları, https://ubys.munzur.edu.tr/ adresinden ÜBYS'ye giriş yaptıktan sonra, Öğretim Elemanı Sistemi’ne yansıyan ilgili ders programı doğrultusunda, canlı ders (senkron ders) oluşturabilecektir. Sistemde senkron ders oluşturulmasına ilişkin bilgilendirici kılavuz için tıklayınız.
  • Ders programlarının tanımlanmasındaki eksiklikler, derslerin sistemlerinde görünmemesi gibi sebeplerden işlenemeyen senkron dersler, asenkron ders olarak işlenebilecektir. Sistemde asenkron ders oluşturulmasına ilişkin bilgilendirici kılavuz için tıklayınız.

***Senkron ve Asenkron dersler, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından her bir ders saati için en az 25 dakika olacak şekilde yapılmalıdır.

  • Öğrencilerin ÜBYS ile Uzaktan Eğitim Sistemine giriş ve derslerine katılımlarına ilişkin kılavuzlar aşağıda verilmiştir;
  1.  Senkron Dersler
  2. Asenkron Dersler

*** Sisteme ders, öğrenci ve öğretim elemanlarının verilerinin yansımaması durumunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmelidir.