2022-2023 Bahar Dönemi Ara Sınavlar Hk.

    

Değerli Öğretim Elemanları,

Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemindeki ara sınavlar (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle, Birimlerin belirlemiş olduğu sınav programı çerçevesinde çevrimiçi yapılacaktır.

Ara sınavlar (Vize) için ÜBYS üzerinden Klasik, Çoktan Seçmeli/Çoklu Seçim, Çoktan Seçmeli/Tekli Seçim, Açıklamalı, Boşluk Doldurma, Eşleştirme soru tipleri ya da Ödev ekle kısmı kullanılabilecektir. Kullanılacak yöntem-tekniğe ve sınav süresine dersten sorumlu öğretim elemanı karar verecektir.

*Sınavlar, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından sisteme (ÜBYS) en geç 23 Nisan 2023 tarihine kadar eklenmelidir.

 

Çevrimiçi yapılacak sınavlara ilişkin bilgilendirici kılavuzlara aşağıda yer verilmiştir.

 

Sisteme SORU EKLEME kılavuzu için tıklayınız.

Sistemde SINAV OLUŞTURMA kılavuzu için tıklayınız.

Sisteme ÖDEV EKLEME kılavuzu için tıklayınız.

Ayrıca Sistem Eğitimlerinin Video Kayıtları için tıklayınız.