2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

    

2022-2023 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılı, tüm öğretim düzeylerinde (ön lisans, lisans ve lisansüstü) 6 Mart 2023 tarihinde başlayacak olup eğitim ve öğretime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Madde 12 uyarınca, Üniversitemizin İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapılan ve/veya mesleki işyeri uygulamalı eğitimleri olan;

  •  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Programı ve Hemşirelik Programı,
  •  Tunceli Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Teknolojisi Programı,
  •  Pertek Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı,
  •  Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı ile,
  •  Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümü Öğretmenlik Uygulaması dersi

uygulamalı eğitimlerinin uygulama kısmı yüz yüze mahallinde yapılacaktır.

2. Teorik ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha eğitim v.b.) eğitimini birlikte içeren derslerin uygulama kısmı bu yılın Nisan ayında tekrar değerlendirilecektir. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, ilgili kurulların alacağı kararlar doğrultusunda şekillenerek öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen durumlar dışında, tüm öğretim düzeylerindeki (ön lisans, lisans ve lisansüstü) tüm teorik dersler Uzaktan Öğretim Yöntemi ile yapılacaktır.

*Üniversitemiz Senatosunun 2 Mart 2023 tarihli toplantısında alınan karar ile kabul edilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları için tıklayınız.

**Uzaktan Eğitim Sistemine ilişkin bilgi için tıklayınız.