DERSLERİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

    

Yeni Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) pandemisi nedeniyle yaşanan olağanüstü şartlar göz önünde bulundurularak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerin planlanması ve yürütülmesi aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

1.    Tüm teorik dersler, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi (http://moodle.munzur.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir.  

2.    Öğrencilerimiz, oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine giriş yapabilecektir.

3.   Bahar dönemi için açılan derslerin tamamının sistem üzerinde tanımlamaları yapılmıştır. Derslerle ilgili yaşanan aksaklıklarda birim koordinatörleri aracılığıyla MUZEM (uzem@munzur.edu.tr) ile iletişime geçilmelidir.

4.    Bahar dönemi için açılan dersler sorumlu öğretim elemanları tarafından asenkron (eş zamanlı olmaksızın) uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir. Her bir hafta için ders ile ilgili eğitsel içerikler (video ders kaydı, sunum, ders notu, okuma materyali, Ödev vb. materyal paylaşımı) M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine düzenli olarak yüklenecektir. 

5.    Bu süreçte öğrencilere talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıt dondurma olanağı tanınacaktır. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacaktır.

6. Derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen uygulamalı kısımları için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim, COVID-19 salgını süreci takip edilerek ileriki tarihlerde öğrencilerimize duyurulacaktır.

7. Derslerin yürütülmesi açısından yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırmak üzere, ilgili birimlerde eğitim-öğretimden sorumlu koordinatörler görevlendirilmiştir. Koordinatörler sistem üzerinden derslere ait materyallerin zamanında yüklenip yüklenmediğini kontrol etmekle, öğretim elemanları ve öğrencilerin uzaktan öğretim süreciyle ilgili yaşayabilecekleri sorunların çözülmesini koordine etmekle yetkilendirilmiştir.