HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak uluslararası gelişmeyi; araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel bir yaklaşımı; disiplinler arası çalışmayı önemseyen; hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını kazanmış; kaliteli, bilimsel çalışmaları ile öncü bir kuruluş olmamızı sağlayacak görevlerimiz şu başlıklar halinde belirlenmiştir:

-Lisansüstü öğrencilerimize bilimsel düşünce yetisi kazandırmak ve üniversitenin sosyal dokusunun bir parçası haline gelmesini sağlamak,

-Karşılıklı öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak bir akademik iklim yaratmak,

-Üniversitemizin vizyon ve misyon bildirgesinin hayata geçmesine yardımcı katkılarda bulunmak,

-Araştırma ve eğitim faaliyetlerimizle iş dünyasının rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak,

-Kamuoyu ve sosyal çevreyi doğrudan ilgilendiren konularda araştırma yaparak yönlendirici olmak,

-YÖK ve diğer üniversite ve enstitülerle yakın işbirliğine giderek, ulusal lisansüstü politikaların geliştirilmesine destek olmak,

-İldeki resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle ülkemizin gelişmesinde katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek,

-Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmak.

VİZYONUMUZ

Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmak.