HAKKIMIZDA

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HAKKINDA

Fakültemiz 28407 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.08.2012 tarihli 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup 8 Bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde 1 Profesör, 3 Dr. Öğretim Üyesi,13 Araştırma Görevlisi, 5 Öğretim Görevlisi (13-4b Görevlendirme) olmak üzere toplam 22 Öğretim Elemanı ve 3 İdari Personel bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Ana sanat Dalına öğrenci alımına başlamıştır.

MİSYONUMUZ: 
Ulusal ve Uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak; öğrencilerini, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, insanlık miras ve değerlerine sahip, yaşadığı kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi özgüveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi, üreten bireyler yetiştirmektir. 

VİZYONUMUZ: 
Yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla eğitim program ve olanaklarını sürekli olarak yenileyip, ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve sanatsal faaliyetlerde Munzur Üniversitesi’nin etki alanını genişletmektedir.