Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Prof.Dr.
Ad-Soyad: Aslışah AÇIKSES
E-Posta: aslısahacikses@munzur.edu.tr DEKAN  
Telefon: 428 213 17 94/1044
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Doç.Dr.
Ad-Soyad: Mutlu ÇEVİK
E-Posta: mutlucevik@munzur.edu.tr DEKAN YRD.  
Telefon: 428 213 17 94/2408
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Berivan YILMAZER POLAT
E-Posta: bpolat@munzur.edu.tr DEKAN YRD.(2)  
Telefon: 428 213 17 94/2463
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Fakülte Sekreteri
Ad-Soyad: Nihat AYGÜL
E-Posta: nihataygul@munzur.edu.tr Fakülte Sekreteri  
Telefon: 213 17 94/1018
Web: www.munzur.edu.tr