RAPORLAR/PROGRAMLAR

* Munzur Üniversitesi İç Denetim Yönergesi | İndir
* 2019 yılı Munzur Üniversitesi İç Denetim Birimi Faaliyet Raporu | İndir
* 2020 yılı Munzur Üniversitesi İç Denetim Birimi Faaliyet Raporu | İndir
* 2021 yılı Munzur Üniversitesi İç Denetim Birimi Faaliyet Raporu | İndir