İkincil Düzey Mevzuat

* İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi | İndir
* İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | İndir
* İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği | İndir