Üniversitemizde İç Denetim Birimi Kuruldu.

     Üniversitemizde, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ve Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 8 inci maddesi uyarınca, 03.09.2019 tarihli Rektörlük Makamı Oluru ile doğrudan Rektörlük Makamına bağlı İç Denetim Birimi kurulmuştur.